Vždy pre Vás. Náš tím.

Volkswagen - predaj

fotografia Ing. Mojmír Guzanin

Ing. Mojmír Guzanin

riaditeľ Volkswagen centra
tel. 055/ 68 39 111
e-mail

fotografia Andrea Šimková

Andrea Šimková

vedúca predaja vozidiel VW
tel. +421 55 68 39 111
mobil +421 905 410 746
e-mail

fotografia Mgr. Lóránt Szladics

Mgr. Lóránt Szladics

predajca vozidiel VW
tel. 055/68 39 111
mobil +421 918 341 361
e-mail

fotografia Marek Grecula

Marek Grecula

predajca vozidiel VW
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 362
e-mail

fotografia Mgr. Zuzana Šostáková

Mgr. Zuzana Šostáková

predajca vozidiel VW
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 360
e-mail

fotografia Mgr. Monika Hajduková

Mgr. Monika Hajduková

marketing manažér
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 369
e-mail

fotografia Tatiana Spišáková

Tatiana Spišáková

disponent vozidiel VW
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 366
e-mail

fotografia Iveta Husťáková

Iveta Husťáková

pokladňa
tel. 055/68 39 114
e-mail


Volkswagen - servisné služby

fotografia Daniel Jalč

Daniel Jalč

vedúci servisu
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 365
e-mail

fotografia Ing. Milan Zdravecký

Ing. Milan Zdravecký

vedúci mechanickej dielne
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 370
e-mail

fotografia Peter Brič

Peter Brič

vedúci dielne pre karosériu a lak
tel. 055/68 39 111
mobil +421 918 341 375
e-mail

fotografia Ing. Ján Baran

Ing. Ján Baran

servisný poradca
tel. 055/68 39 111
mobil +421 908 341 372
e-mail

fotografia Marek Trembecki

Marek Trembecki

servisný poradca
tel. +421 55 68 39 111
mobil +421 918 341 367
e-mail

fotografia Jozef Švihura

Jozef Švihura

servisný poradca
tel. +421 55 68 39 111
mobil +421 918 341 373
e-mail

fotografia Ing. Erik Rečka

Ing. Erik Rečka

servisný poradca
tel. +421 55 6839111
mobil +421 918 341 374
e-mail

fotografia Ing. Veronika Gazíková

Ing. Veronika Gazíková

asistent servisu
tel. 055/68 39 112
mobil +421 918 341 465
e-mail

fotografia Branislav Pach

Branislav Pach

servisný poradca servisu pre karosériu a lak
tel. 055/68 39 111
mobil +421 918 341 381
e-mail

fotografia Dávid Čech

Dávid Čech

servisný poradca servisu pre karosériu a lak
tel. 055/68 39 111
mobil +421 905 402 348
e-mail

fotografia Ing. Michal Dučay

Ing. Michal Dučay

technik pre poistné udalosti
tel. +421 55 6839111
mobil +421 918 341 376
e-mail

fotografia Ing. Ľubomír Petnuch

Ing. Ľubomír Petnuch

technik pre poisťovne
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 915 784 526
e-mail

fotografia Ing. Štefan Hrudál

Ing. Štefan Hrudál

referent pre záruky
tel. 055/ 68 39 111
e-mail

fotografia Judita Delyová

Judita Delyová

vedúca služby dielcov
tel. 055/68 39 111
mobil +421 918 341 379
e-mail

fotografia Martin Wiravec

Martin Wiravec

pracovník služby dielcov
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 918 341 368
e-mail

fotografia Ján Nečo

Ján Nečo

pracovník služby dielcov
tel. 055/ 68 39 111
e-mail

fotografia Marek Goldmann

Marek Goldmann

NORA-Expert
tel. 055/ 68 39 111
mobil +421 905 551 817
e-mail